info@wijputten.nl

Prikbord

Wij Putten wil meer goedkope woningen

Geplaatst op 2 maart 2015

PUTTEN – Als het aan Wij Putten ligt, worden er de komende tijd meer goedkope woningen gebouwd. Donderdag komt Wij Putten met een voorstel in de raad Lees meer…

NLdoet: Zorgboerderij Goedland

Geplaatst op 22 maart 2015

Snoeien, harken, bosmaaien, rooien en weer planten. Dit waren zomaar wat werkzaamheden die een groep met harde werkers van Wij Putten op zaterdag in het kader van NL Doet deed. Zorgboerderij Goedland kon de hulp goed gebruiken.

Lees meer…

Wij-samenleving

Geplaatst op 1 maart 2015

Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, werd op zondag 1 maart jl geïnterviewd in het tv-programma Buitenhof. Het ging vooral over de vraag: Hoe voorkomen we dat internationale spanningen ontaarden in vijandelijkheden in onze eigen straten. Lees meer…

Remmen voor wijkvoorzieningen

Geplaatst op 15 februari 2015

Wij Putten wil een systeem invoeren waarbij wijkbewoners met goed verkeersgedrag kunnen sparen voor verbeteringen in de wijk.

beloningHet plan komt erop neer dat de wijk geld voor verbeteringen verdient als automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden. De gemeente moet hiertoe een aantal matrixborden aanschaffen die niet alleen de gemeten snelheid weergeven, maar ook het bedrag dat de wijk hiermee verdient. “Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt fractievoorzitter Henri Luitjes van Wij Putten. “Het leidt tot een daling van het aantal snelheidsovertredingen, maar ook tot verbeteringen in de wijk.” Dat laatste kan wat hem betreft van alles zijn. Bewoners kunnen hier zelf over beslissen. “Een nieuw speeltoestel, een bankje, een extra lantaarnpaal, ga zo maar door”, zegt Luitjes. In het coalitieakkoord is een budget opgenomen voor dergelijke verbeteringen in de wijk.

Het idee is ontstaan na een nadere analyse van de wijkenquêtes die Wij Putten tijdens de vorige raadsperiode in alle wijken heeft gehouden. dertig“Die enquêtes hebben een schat aan informatie en ideeën opgeleverd, die deels ook in ons verkiezingsprogramma zijn verwerkt. Maar er was ook duidelijk één rode draad: in vrijwel alle wijken zijn klachten over te hard rijden.” Luitjes denkt dat dit systeem gaat werken, omdat de meeste overtreders zelf ook in de wijk wonen. Dit in tegenstelling tot automobilisten die te hard rijden op doorgaande wegen, waar de gewone matrixborden van de gemeente meestal te vinden zijn. “Hardrijders krijgen een heel direct belang bij het temperen van hun snelheid”, vat Luitjes samen.

Wanneer en waar de matrixborden worden geplaatst is nog niet bekend, want de plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Maar wie een goede locatie weet, plus een goed doel in de wijk om voor te sparen, kan zich vast melden bij Wij Putten, via info@wijputten.nl.

Respect voor de vuilnismannen

Geplaatst op 22 februari 2015

Vrijdagmorgen 20 februari, 08.00 uur, kon ik mij melden bij de gemeentewerf aan de Ambachtstraat. De ontvangst was vriendelijk, maar wel afwachtend: iemand uit de politiek en dan ook nog een vrouw?!
Wilma2Al snel mocht ik in een van de twee vuilniswagens stappen, die deze dag op pad gingen om het plastic op te gaan halen. De wagen waar ik in mee mocht, ging de wijk Bijsteren, de Roosendaalseweg en omgeving en het centrum bezoeken. Aangekomen in Bijsteren moest ik samen met een van de vuilnismannen op de achterkant plaatsnemen en konden we van start.

Met het weer had ik het niet echt getroffen, een miezerige kille dag, dus niet ideaal om op een treetje achter een vuilniswagen te hangen.

Maar gelukkig had ik het prima getroffen met de vuilnismannen, die opgewekt waren en veel plezier in hun werk hadden: niet zeuren, maar werken.

Om de tien meter van het treetje afstappen of springen, een zak oprapen en met een grote slinger de wagen ingooien, is lichamelijk toch wel erg zwaar.

DSC_0605

En dit was plastic, dus laat staan als we het over de blauwe restafvalzakken hebben. Gelukkig hadden de bewoners in Bijsteren regelmatig de zakken op een locatie verzameld, wat een stuk makkelijker werkt.

De ervaring is toch wel dat mensen niet altijd de goede materialen verzamelen in de plastic afvalzak en dat de zakken helaas soms slecht dichtgebonden worden. De mannen gaven aan dat het veel zou schelen als de zakken wat meer verzameld op één plek aangeboden zouden worden. Wat het restafval betreft zijn de zakken vaak veel zwaarder dan de toegestane zeven kilogram, wat het werk toch wel erg belastend maakt. Naar mijn mening mag daar wel meer op gecontroleerd worden.

DSC_0609Ik moet zeggen dat ik het een bijzondere ervaring vond en veel respect voor de vuilnismannen heb gekregen. De volgende dag werd dat respect alleen maar meer toen ik met een enorme spierpijn opstond: een betere work-out kun je je niet bedenken. De vuilnismannen gaven aan het zeer te waarderen dat er interesse vanuit de politiek voor hun werk is.

Het afvalbeleid is onlangs besproken in de commissie economie en bedrijfsvoering. De plannen voor 2016 zijn: één keer per twee weken de blauwe zak met restafval ophalen, waardoor er logistiek tijd vrijgemaakt wordt om ook de blikken en sappakken thuis op te gaan halen. De bedoeling is dan om tweewekelijks dit in dezelfde zak als het plastic aan te kunnen bieden.

Wilma van Voorst-Ruiter

Wij Putten Academie over vergunningsvrij bouwen en mantelzorg

Geplaatst op 2 februari 2015

Zorg en ruimtelijke zaken, wat hebben ze met elkaar te maken? Heel veel, op de Wij Putten Academie, komende woensdag 4 februari in dorpshuis Stroud.

Nu de rijksoverheid een groot aantal taken op het gebied van de zorg heeft overgeheveld naar de gemeenten, is het belang van mantelzorg alleen maar toegenomen. Een ander gegeven is dat de regels rond het vergunningsvrij bouwen in november 2014 nogal zijn versoepeld. Samen zorgen deze twee ontwikkelingen voor een toenemende belangstelling voor het verschijnsel mantelzorgwoning: een kleine extra woning op het eigen erf, waar bijvoorbeeld een hulpbehoevende ouder kan wonen.

De regels rond het vergunningsvrij bouwen zijn echter nogal ingewikkeld. Wat mag er nou precies wel en niet?Hoog tijd om daar meer van te willen weten. De Wij Putten Academie heeft daarom de Apeldoornse gemeenteambtenaar Harro Visser uitgenodigd voor een college over deze materie. Hij geldt als deskundige op het gebied van vergunningen. Aan de hand van voorbeelden legt hij uit wat onder de nieuwe regelgeving wel en niet kan. Ook zal hij ingaan op onduidelijkheden en risico’s die verbonden zijn aan de nieuwe wetgeving, want er zitten hier en daar nog wel wat addertjes onder het gras.

Leden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, maar ook niet-leden zijn welkom.
Inloop vanaf 19.15 uur, in dorpshuis Stroud, aanvang 19.30 uur. Zoals altijd is het college gratis.

Wij Putten: nu slopen, straks bouwen

Geplaatst op 12 januari 2015

PUTTEN – Wie nu een oud bijgebouw sloopt, moet daar jaren later een nieuw gebouw voor kunnen terugzetten. Dat is de strekking van het initiatiefvoorstel dat Wij Putten bij de gemeenteraad heeft ingediend.

Wie kent ze niet: vervallen schuren, met name in het buitengebied, die er alleen maar staan omdat eigenaren hun recht op herbouw niet willen verspelen. Onder voorwaarden kunnen ze immers oude bedrijfsgebouwen slopen en vervangen door andere gebouwen, maar dat laatste moet dan wel gelijk gebeuren. “In de praktijk leidt dit ertoe dat ze de schuren liever laten verpauperen dan slopen”, zegt raadslid Herman Luitjes van Wij Putten. “Zo worden het bouwvallen, die het buitengebied ontsieren.”

DSC_4595

Wij Putten heeft er alle begrip voor dat eigenaren van dergelijke schuren zuinig zijn op hun bouwrechten, maar wil ook de verrommeling van het buitengebied tegengaan. De partij stelt daarom een regeling voor waarbij eigenaren de gelegenheid krijgen om de hoeveelheid bebouwing officieel door de gemeente te laten vastleggen. Wie in de toekomst een nieuwe schuur wil bouwen of functieverandering wil, kan in dat geval terugvallen op deze vastgestelde hoeveelheid bebouwing. Luitjes: “Eigenaren kunnen zo hun bouwvallen slopen, zonder dat ze hun bouwrechten verliezen.” De gemeente zou hiertoe een perceelsgebonden sloopregistratie moeten bijhouden, aldus het voorstel van Wij Putten.

Het voorstel wordt komende maandag 19 januari in de raadscommissie Ruimte besproken.

Waterfront

Geplaatst op 6 januari 2015

Vorige week zat ik naar de TOP 2000 a Go Go te kijken. Daar werd uitgebreid stilgestaan bij het nummer Waterfront van de Simple Minds. Ik was dat nummer een beetje kwijt, volstrekt ten onrechte. Het gekke was wel, dat ik direct aan Gemeentebelangen moest denken.

Gemeentebelangen diende tijdens de raadsvergadering van december een motie in waarin ze het college opriep: “met de gemeenten Ermelo en Harderwijk te overleggen welke mogelijkheden er zijn om door samenwerking het zwemmen, sporten, huisvesting van culturele instellingen en theatermogelijkheden in Putten, Ermelo en Harderwijk te bevorderen.” 

GB wil laten onderzoek en of er meerwaarde gecreëerd kan worden en betere faciliteiten neergezet kunnen worden als samengewerkt wordt met Ermelo en Harderwijk op het gebied van bijv. sport en cultuur. Nu zullen Harderwijk en Ermelo vast niet het Puttens zwembad, Stroud of de Puttense sporthallen helpen exploiteren, als daar niks tegenover staat. Nee de gedachte is bijvoorbeeld dat Ermelo en Harderwijk bijdragen aan de exploitatie van ons zwembad, en dat Putten meebetaalt aan de bouw van een sporthal in Ermelo en/of een theater in Harderwijk. Drommen kinderen op de fiets vanuit Harderwijk naar het zwembad in Putten? En omgekeerd gaan wij naar cabaretier Roué Verveer in Harderwijk?

Meestal vind afbraak van voorzieningen pas plaats na een gemeentelijke herindeling, maar Gemeentebelangen Putten gooit onze voorzieningen nu al met de uitverkoop. Geen culturele voorstellingen meer in Stroud?

Wie de Stentor leest, weet dat Harderwijk enorm zit te worstelen met de bouw van een theater in het Waterfront. Daar was ooit € 9 mln voor gereserveerd, maar dat geld is bijna geheel verdwenen. Economische crisis en bezuinigingen. Het huidig Harderwijks college ziet af van de bouw. Maar daar nemen de oppositiepartijen, waaronder het Harderwijks Gemeentebelang, geen genoegen mee.

Het zal toch niet zo zijn dat de Puttense Gemeentebelangen met Puttens belastinggeld haar zuster partij in Harderwijk te hulp schiet bij het realiseren van het Waterfronttheater? En als tegenprestatie betaalt Harderwijk, dat zelf geen geld heeft voor een theater, voor het zwembad in Putten? Het klinkt niet alleen onlogisch, dat is het ook! Bijna overbodig om te melden dat Wij Putten afstand heeft genomen van het gedachtegoed van deze motie.

Daarom moest ik bij het nummer Waterfront van de Simple Minds gelijk aan Gemeentebelangen denken.

Ik wens u allen een goed en gezond 2015 toe.

Goede voornemens

Geplaatst op 4 januari 2015

Bijna twee derde van de Nederlanders heeft goed voornemens voor het nieuwe jaar, maar slechts een derde houdt deze vol. De meeste worden gemaakt rond de aanvang van een nieuwjaar. Bij een gemeente is dat anders. Tijdens coalitiebesprekingen komen die wensen of voornemens aan de orde.
Er is gelukkig wel een verschil met voornemen en afspreken. In een coalitieovereenkomst worden afspraken gemaakt. In Putten heet deze coalitieovereenkomst SAMEN DOEN.
Het collegeprogramma, zeg maar het vervolg of verlengstuk van de coalitieovereenkomst bevat afspraken… maar dan ook met een jaarplanning er in. Dat is extra handig want dan weten we direct wat dit jaar ons te wachten staat.

Fontanusplein

Ik heb er een paar afspraken uit gehaald. Er zijn er veel meer maar onderstaande vond ik zelf heel ‘tastbaar’.

 • Regulier onderhoud en renovatie.
 • Aanpak van kleine zaken die grote ergernissen opleveren.
 • Verbeteren het woningaanbod.
 • Creëren van mogelijkheden voor alternatieve woonvormen.
 • Een nieuwe parkeernota met aandacht voor extra parkeerruimte in de wijken.
 • Aanpak stationsomgeving in tweede helft van het jaar.
 • Wijkavonden om onder andere over verkeersveiligheid te praten.
 • Aanleg van het tweede deel van de Henslare, om uiteindelijk in 2016 de Stationsstraat ook veiliger te maken.
 • Aanpak van de Roosendaalseweg.
 • Het kruispunt Voorthuizerstraat / Bilderdijkstraat / Korte Kerkstraat veiliger maken.
 • De provincie vragen om het tweezijdig fietspad naar Voorthuizen te verbreden.
 • Over zorg wordt natuurlijk al heel veel gezegd, maar 2015 wordt een jaar van de waarheid.
 • Samen met het lokale bedrijfsleven en het Steunpunt Vrijwilligers alles doen om ervoor te zorgen dat de inwoners van Putten kunnen werken.
 • Inrichten van meer camperplaatsen en meer mogelijkheden creëren voor bed & breakfast (B&B) binnen en buiten de bebouwde kom.
 • Onderzoeken hoe fietspaden in onze gemeente beter kunnen aansluiten op het fietspadennetwerk op de Veluwe.
 • Creëren van meer fietsvoorzieningen in het centrum.
 • Opnieuw inrichten van het Fontanusplein.
 • Aanstellen nieuwe boa voor verbetering van de veiligheid in de recreatiegebieden.
 • Opknapbeurt voor de raadzaal, trouwzaal en publieke hal.
 • Tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen structureel € 1.850.000 bezuinigen.

Zullen we volgend jaar rond deze tijd kijken wat er van het DOEN terecht gekomen is? Dat is dan weer een mooi moment om te kijken wat in 2016 op het programma staat.

 

Maandelijks radioprogramma over de Puttense Politiek

Geplaatst op 10 november 2014

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen waren er diverse radiouitzendingen op de lokale omroep Veluwe FM over politiek. Lees meer…