info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Wat is er mis met de oude natuur?

Geplaatst op 24 februari 2012

Afgelopen zaterdag organiseerde Wij Putten weer een ‘Erop Af-je’. Dit keer een wandeling in het buitengebied gelegen tussen de Donkere Steeg, Hoge Steeg en Beulekampersteeg. De tijd heeft er niet stil gestaan, maar grote schuren staan er niet. Een zaterdagmiddagje plattelandslucht snuiven. Heerlijk. Prachtige omgeving, mooie natuur. Wat valt daar nu nog aan te verbeteren? Een landgoed met nieuwe natuur?

Landgoederen. Tja, vorig jaar mei trok de gemeenteraad de stoute schoenen aan. Het voorstel om naast het bedrijventerrein Keizerswoert een landgoed te vestigen werd naar de prullenmand verwezen. Het ontwerp bestemmingsplan leed schipbreuk. Raadsbreed, ook dat nog eens. Daarmee zette de raad een opmerkelijke stap. Nam de raad daarmee ook een risico? De gedachten gaan al snel terug naar de Goorsteeg en Saunadrome.

Op 15 februari jl. deed de Raad van State uitspraak in deze zaak. De RvS stelde de gemeenteraad volledig in het gelijk. De gemeenteraad heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat het plan niet voldeed aan de spelregels voor functieverandering. In geval van functieverandering moeten er namelijk ook bouwwerken worden gesloopt. Alleen het slopen van fysiek bestaande, legale, vrijkomende bebouwing telt mee. Het inbrengen van bouwrechten kan dus niet. In het voorstel zat naar ik meen 1.350 m2 aan bouwrechten.

Ook heeft de gemeenteraad terecht geconcludeerd dat het plan niet voldeed aan de spelregels voor de vestiging van nieuwe landgoederen. Op grond van dat beleid mogen slechts drie wooneenheden worden gebouwd, en niet vier zoals in dit plan.

Verder acht de RvS het standpunt van de gemeenteraad niet onjuist dat de toevoeging van vier woningen niet strookt met de kernkwaliteiten van een ‘waardevol landschap’.

Dat de initiatiefnemers meer natuur wilden realiseren dan strikt nodig was, is door de gemeenteraad terecht als geen bijzondere omstandigheid aangewezen om toch akkoord te gaan met dit plan.

Kortom, het besluit van de gemeenteraad is niet in strijd met het recht.

Wel prettig te constateren dat de RvS met deze uitspraak precies op de lijn van het betoog van Wij Putten zit. Voor de liefhebber: zie ook de bespreking van deze uitspraak op www.omgevingsweb.nl .

Wij Putten heeft in diezelfde raadsvergadering ook gevraagd om een notitie over het landgoederenbeleid. Persoonlijk ben ik niet gelukkig met dit beleid, het lijkt er op dat dit beleid alleen maar tot verstening en uitponding van het prachtige Puttense buitengebied leidt. Waarom zouden we ons inspannen om nieuwe natuur aan te leggen als de oude natuur ook heel mooi is. Of zoals Rien van den Hoek het zo krachtig formuleerde: ”Wat is er eigenlijk mis met de oude natuur?”