info@wijputten.nl

Nieuws

Bespiegeling: Schaap over de dam

Geplaatst op 14 juni 2010

De verkiezingen zijn geweest. De lokale politici van landelijke partijen kunnen weer aan hun eigen werk. Zal tijd worden, want in Putten bijvoorbeeld ligt het politieke werk van de commissie Samenleving zo meteen meer dan een half jaar stil. Juist in een tijd van economische neergang, groter wordende sociale onzekerheid zou het gemeentebestuur de vinger aan de pols moeten houden. Maar op dit moment heb ik als raadslid geen idee van de ontwikkelingen op de Puttense arbeidsmarkt (werk en bijstand).

De verkiezingen zelf hebben op de Puttense samenleving niet zoveel invloed. Ard Kleijer haalde 91 stemmen. Of dat veel of weinig is, lees ik wel in zijn weblog. ChristenUnie scoort overigens, bij een hogere opkomst, beduidend lager dan in maart 2010. Maar gelukkig is er altijd wel een statistiek op basis waarvan iemand positief gestemd raakt. De CU steeg t.o.v. 2006 in Putten lichtelijk, terwijl de landelijke tendens juist dalend is. Het CDA daarentegen scoort, ondanks het dramatisch verlies, nog altijd beter dan in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zie je maar, we moeten landelijke en lokale verkiezingsuitslagen niet willen vergelijken. Wel jammer voor de lokale VVD.

Voor Putten is het nieuwe kabinet van meer belang. Wordt het VVD, PVV en CDA. Of wordt het PvdA, CDA met wat kleinere partijen. Of paars-3? Voor Putten is met name het tempo waarin bezuinigd gaat worden (en waarop) van belang. Dat raakt het takenpakket van de gemeente en de gemeentefinanciën. En over die gemeentefinanciën gaat het donderdag a.s. in de raadsvergadering. Het college heeft de uitgangspunten voor de begroting van de komende jaren (de kadernota) n.a.v. de commissievergadering aangepast. Het college heeft de kadernota geplaatst in het perspectief van de eigen missie voor de komende 4 jaren en de OZB-verhoging van tafel gehaald. Met deze kadernota zullen CU, Wij Putten en SGP in grote lijnen wel uit de voeten kunnen. Uiteindelijk gaat het om de werkelijke begroting 2011 – 2014, en die stellen we pas in november vast. Dat duurt nog even.

Dus is er nu tijd genoeg om invulling te geven aan het bestuursconvenant. De eerste uitwerking ligt er al. In de commissie Middelen van volgende week staat de reclamebelasting op de agenda. Dat klinkt wel wat anders dan de BIZ-belasting uit het bestuursconvenant, maar dat zal de wethouder wel kunnen uitleggen. Reclamebelasting, als er één schaap over dam is volgen er meer.