info@wijputten.nl

Nieuws

Leerzaam

Geplaatst op 12 december 2018

Laatst werd ik gebeld door een middelbare scholiere. Het gesprek ging als volgt:

“Wilma van Voorst, goedemorgen”,Lees meer…

Burgerparticipatie: tandje erbij graag

Geplaatst op 7 november 2018

Als er plannen zijn aanpassingen te plegen om in de directe leefomgeving van mensen, ontstaat er soms de nodige reuring. Neem de plannen voor een nieuwe rotonde in de Garderenseweg of recent de bouwplannen aan de Bilderdijkstraat. Lees meer…

Veilig of onveilig?

Geplaatst op Foto Luc Bakker

De verkeersveiligheid op de Voorthuizerstraat krijgt het rapportcijfer 6,1 van de gebruikers. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een enquête die Wij Putten de afgelopen weken heeft gehouden.Lees meer…

Links of Rechts

Geplaatst op 14 oktober 2018

Bijna een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen moet ik bekennen dat ik eigenlijk nu al uitkijk naar de volgende in 2022. Tijdens de aanloop naar de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd Wij Putten namelijk als nogal links weggezet. En dat vind ik boeiend. Lees meer…

Pas op de plaats met rotonde Bosrand

Geplaatst op 4 oktober 2018

Los eerst het probleem met de aansluiting van de Bosrand op, voor een voorstel voor de aanleg van een grote rotonde bij deze entree van Putten nader wordt uitgewerkt. Dat is de strekking van een motie van Wij Putten, die vanavond met steun van ChristenUnie en SGP is aangenomen.Lees meer…

Helderheid over bomenkap

Geplaatst op 24 september 2018

Als er bomen moeten worden gekapt, gaat de gemeente beter uitleggen waarom dit moet gebeuren. Dat heeft het college beloofd, in antwoord op vragen van de fractie van Wij Putten hierover.Lees meer…

Duidelijkheid rond sportsubsidiebeleid

Geplaatst op 19 september 2018

De gemeente moet de criteria voor sportverenigingen om subsidie te krijgen duidelijker omschrijven. Dat stelt de fractie van Wij Putten, naar aanleiding van de evaluatie van het sportbeleid.Lees meer…

Wij Putten: mogelijk 60 km/u op Voorthuizerstraat

Geplaatst op 7 september 2018

Wij Putten wil graag onderzocht zien of het wenselijk is dat de maximumsnelheid op de Voorthuizerstraat wordt verlaagd naar 60 kilometer per uur. Wij Putten heeft hiertoe een enquête geopend op de website.Lees meer…

Wij Putten zoekt steun voor woningbouw

Geplaatst op 3 september 2018

Wij Putten wil het pleidooi voor woningbouw en bedrijventerreinen dat de partij onlangs aan de provincie heeft gestuurd bespreken in de commissie Ruimte. Om zo meer te steun te verwerven.Lees meer…

Helderheid over handhavingsbeleid

Geplaatst op 1 september 2018

Wij Putten wil graag weten hoe de gemeente te werk gaat bij het handhavingsbeleid en het innen van dwangsommen. De partij heeft het college daartoe een aantal schriftelijke vragen gesteld.Lees meer…