Geke

Mijn naam is Geke Hop en ik ben geboren en getogen Putter. Na mijn middelbare schooltijd, ruim twintig jaar geleden, vertrok ik naar Nijmegen en studeerde daar later af op cultuurgeschiedenis. Na eerst een tijdje voor de gemeente Nijmegen te hebben gewerkt, ben ik bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg gaan werken en van daaruit verder bij het Ministerie van OCW, directie kunsten. Ik hield me daar bezig met (subsidie)beleid voor architectuur, stedenbouw en beeldende kunst. Sinds drie jaar woon ik weer in Putten en ben ik deels adviseur voor cultuurbeleid, co-creatie en cultureel-economische ontwikkeling. Daarnaast verkoop ik Veluwse streekproducten.

Hoewel afstand een relatief gegeven is, lijkt het dorp soms ver weg als je in de stad woont. Maar door altijd familie te blijven bezoeken, blijf je ook contact houden met het wel en wee van het dorp. En trouwens, in Putten gebeurt altied wat, dus al zou je anders willen, groot nieuws uit het dorp bereikt je toch wel. En het Putters praoten het ik ok nooit verleerd.

Al vanaf mijn jeugd heb ik een grote politieke belangstelling. Zowel landelijk als lokaal, maar als ambtenaar bij het rijk volgde ik aanvankelijk vooral onze regering. Mijn belangstelling voor lokale politiek is heel erg gegroeid, gek genoeg juist toen ik voor het rijk werkte. Want de gevolgen van grote beleidsveranderingen zijn het meest zichtbaar en voelbaar op lokaal niveau. Maar ook los van beleid verandert onze  samenleving continu. En met elke verandering komen er ook vragen of zelfs problemen die je weer wilt oplossen. Ik ben lid geworden van Wij Putten! Een partij die transparantie en eerlijk bestuur hoog in het vaandel heeft. En omdat WijPutten zich realiseert dat kennis de sleutel is tot probleemoplossing en tot goed beleid. Een nuchtere club met een open houding.