De belastingdienst heeft Wij Putten per 1 januari 2014 de ANBI-status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dat betekent giften aan de partij en de contributie aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.logo-ANBI

 

Wij Putten voldoet aan de voorwaarden omdat:

 • Wij Putten zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang;
 • Wij Putten geen winstoogmerk heeft;
 • Wij Putten als vereniging en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen:
  • Wij zetten niet aan tot haat of het gebruik van geweld;
  • Bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen binnen Wij Putten hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld;
  • De bestuurders van Wij Putten beschikken niet over het vermogen van de vereniging, alsof het hun eigen vermogen is. Er is duidelijk sprake van gescheiden vermogen;
 • Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor ons werk;
 • De bestuurders van Wij Putten krijgen op geen enkele wijze een beloning. Er zijn ook geen onkostenvergoedingen behalve vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten;
 • Het beleidsplan van Wij Putten is transparant en actueel.

Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 821421566.

Ons jaarverslag 2014 vindt u HIER.
Ons jaarverslag 2015 vindt u HIER.
Ons jaarverslag 2016 vindt u HIER.

Ons financieel verslag 2014 vindt u HIER.
Ons financieel verslag 2015 vindt u HIER.
Ons financieel verslag 2016 vindt u HIER.      Onze verantwoording fractie-uitgaven 2016 treft u HIER.

anbi belastingdienst